Brzeziński, Jerzy Marian. 2017. „O Poprawianiu (ale Też I O Psuciu) Systemu Przeprowadzania awansów Naukowych W Polsce W Latach 1990-2017”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 2(50) (wrzesień), 147-72. https://doi.org/10.14746/nisw.2017.2.7.