Boguski, J. (2013) „Zarządzanie wiedzą w uczelni wyższej”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, (2(42), s. 10-31. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/1275 (Udostępniono: 29wrzesień2022).