Rzyska, A. (2018) „Framing w badaniach szkolnictwa wyższego – przegląd międzynarodowych periodyków naukowych”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 0(1(51), s. 117-139. doi: 10.14746/nisw.2018.1.5.