Warczok, T. i Zarycki, T. (2018) „Polskie nauki polityczne w perspektywie globalnej: paradoksy ewoluującej peryferyjności”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 0(1(51), s. 143-161. doi: 10.14746/nisw.2018.1.6.