Białecki, I. (2014) „Etos i polityka jakości w nauce”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, (1-2(43-44), s. 19-29. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/1594 (Udostępniono: 27wrzesień2022).