Geryk, M. (2014) „Wpływ mediów na postawy etyczne w środowisku akademickim”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, (1-2(43-44), s. 46-55. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/1615 (Udostępniono: 24wrzesień2022).