Boguski, J. (2014) „Wpływ akademickich inkubatorów przedsiębiorczości na rozwój lokalnej industrializacji i innowacyjności”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, (1-2(43-44), s. 153-164. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/1647 (Udostępniono: 2październik2022).