Małecka, M. (2013) „O behawioralnym podejściu do badania prawa, paradoksie, do którego prowadzi i sposobie jego przezwyciężenia”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, (1(41), s. 19-42. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/1652 (Udostępniono: 18styczeń2021).