Świrek, K. (2013) „Trzy końce ideologii – najważniejsze dwudziestowieczne ujęcia problemu”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, (1(41), s. 43-55. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/1654 (Udostępniono: 18styczeń2021).