Kietlińska, B. (2013) „Jak za pomocą metod jakościowych zbadać zmysłowy odbiór miasta?”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, (1(41), s. 131-142. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/1660 (Udostępniono: 18styczeń2021).