Ślęzak, I. (2013) „Refleksje nad zagadnieniem piętna w relacjach badacza i badanych na podstawie wywiadów z kobietami świadczącymi usługi seksualne”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, (1(41), s. 153-166. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/1662 (Udostępniono: 20styczeń2021).