Wróbel, A. (2013) „Smoleńska roszada 2010. Walka o wartości czy gry rzeczywistością”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, (1(41), s. 167-183. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/1663 (Udostępniono: 26wrzesień2022).