Niedbalski, J. (2013) „Komputerowe wspomaganie analizy danych jakościowych (CAQDAS) w projektowaniu i prowadzeniu badań”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, (1(41), s. 185-202. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/1664 (Udostępniono: 20styczeń2021).