Wais, K. (2013) „Synergia badań społecznych, analiz statystycznych i nowych technologii – nowe możliwości i zastosowania”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, (1(41), s. 203-216. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/1665 (Udostępniono: 6październik2022).