Szuwarzyński, A. (2018) „Ocena efektywności procesu dyplomowania na studiach pierwszego stopnia w polskich publicznych uczelniach technicznych”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, (2(52), s. 85–111. doi: 10.14746/nisw.2018.2.2.