Brzezicki, Łukasz (2018) „Efektywność studiów Master of Business Administration (MBA) w Polsce”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 0(2(52), s. 131-146. doi: 10.14746/nisw.2018.2.4.