Lewicki, J. (2018) „Nowy algorytm podziału dotacji podstawowej dla uczelni akademickich. Pierwsze skutki zmian i wstępne wnioski”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, (2(52), s. 171–187. doi: 10.14746/nisw.2018.2.6.