Kwiek, M. (2019) „Internacjonaliści i miejscowi – międzynarodowa współpraca badawcza w Polsce na mikropoziomie indywidualnych naukowców”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, (1-2(53-54), s. 47–105. doi: 10.14746/nisw.2019.1-2.2.