Czerniawska, D., Fenrich, W. i Bojanowski, M. (2020) „Aktorzy, relacje i sieci – o współpracy naukowej nie bibliometrycznie”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, (1-2(53-54), s. 107–133. doi: 10.14746/nisw.2019.1-2.3.