Antonowicz, D., Sin, C. i Wiers-Jenssen, J. (2019) „Pozyskiwanie studentów zagranicznych do uczelni krajów półperyferyjnych. Badanie porównawcze Norwegii, Polski i Portugalii”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, (1-2(53-54), s. 155–181. doi: 10.14746//nisw.2019.1-2.5.