Kulczycki, E. (2019) „Jak rozpoznać recenzowane publikacje – o etykietach z otwartymi danymi recenzentów w monografiach naukowych”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, (1-2(53-54), s. 183–217. doi: 10.14746/nisw.2019.1-2.6.