Bieliński, J. i Tomczyńska, A. (2019) „Etos nauki we współczesnej Polsce”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, (1-2(53-54), s. 219–250. doi: 10.14746//nisw.2019.1-2.7.