Urbanek, P. (2019) „Reforma systemu szkolnictwa wyższego w Polsce z perspektywy teorii agencji”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, (1-2(53-54), s. 307–330. doi: 10.14746/nisw.2019.1-2.10.