Kulczycki, E., Rozkosz, E. A. i Drabek, A. (2019) „Umiędzynarodowienie polskich czasopism w naukach społecznych i humanistycznych – transformacyjna rola systemu ewaluacji nauki”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, (1-2(53-54), s. 331–357. doi: 10.14746/nisw.2019.1-2.11.