Kwiek, M. (2019) „Kim są najbardziej produktywni polscy naukowcy? Produktywność badawcza w niezróżnicowanym i niekonkurencyjnym systemie nauki”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, (1-2(53-54), s. 383–435. doi: 10.14746/nisw.2019.1-2.13.