Boguski, J. (2009) „Od uniwersytetu tradycyjnego do uniwersytetu przyszłości”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, (1(33), s. 25-33. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3100 (Udostępniono: 7październik2022).