Dąbrowa-Szefler, M. (2009) „OECD; szkolnictwo wyższe; zarządzanie szkolnictwem wyższym; finansowanie szkolnictwa wyższego; internacjonalizacja szkolnictwa wyższego; kariera naukowa; nauczyciele akademiccy”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, (1(33), s. 56-78. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3102 (Udostępniono: 25wrzesień2022).