Gałkowski, A. (2009) „Europejskie szkoły wyższe wobec wyzwań XXI wieku. Uwagi na temat debaty przy «okrągłym stole», zorganizowanej przez Centrum Cywilizacji Polskiej na Uniwersytecie Paris IV - Sorbonne”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, (1(33), s. 160-166. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3108 (Udostępniono: 1październik2022).