Drogosz-Zabłocka, E. (2009) „Potwierdzanie kwalifikacji - doświadczenia polskie. Informacja o zrealizowanym projekcie Zewnętrzny egzamin zawodowy. Analiza, diagnoza oraz perspektywy zmian”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, (1(33), s. 169-183. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3134 (Udostępniono: 1październik2022).