Dziedziczak-Foltyn, A. i Musiał, K. (2009) „Kontrolować czy nadzorować? Modelowanie polskiej polityki szkolnictwa wyższego z punktu widzenia nordyckiej utopii”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, (2(34), s. 102–128. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3172 (Udostępniono: 26 wrzesień 2023).