Fałkowski, W. (2009) „Debata o szkolnictwie wyższym we Francji. Wprowadzenie”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, (2(34), s. 129–131. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3174 (Udostępniono: 16 czerwiec 2024).