Bereziat, G. (2009) „Od Uniwersytetu Piotra i Marii Curie do Uniwersytetu Sorbony. Radykalna reforma zarządzania francuskimi uniwersytetami”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, (2(34), s. 132-135. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3175 (Udostępniono: 1październik2022).