Gałkowski, A. (2010) „Od redakcji”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, (1-2(35-36), s. 7-8. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3183 (Udostępniono: 26wrzesień2022).