Gałkowski, A. (2010) „Uniwersytet w procesie przemian Rozmowa z prof. dr. hab. Jerzym Wilkinem”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, (1-2(35-36), s. 9-16. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3184 (Udostępniono: 1październik2022).