Marszałek, A. (2010) „Uwarunkowania determinujące funkcjonowanie szkół wyższych w XXI wieku”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, (1-2(35-36), s. 17-29. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3185 (Udostępniono: 29wrzesień2022).