Białecki, I. (2010) „Wprowadzenie. Dwa nurty polityki edukacyjnej?”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, (1-2(35-36), s. 117-124. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3197 (Udostępniono: 18styczeń2021).