Allemann-Ghionda, C. (2010) „Reforma szkolnictwa wyższego w Niemczech: akademickie przedsiębiorstwo w budowie”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, (1-2(35-36), s. 125-142. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3198 (Udostępniono: 1październik2022).