Błesznowski, B. i Bujalski, M. (2010) „Polityka edukacyjna jako polityka prawdy w społeczeństwie ponowoczesnym”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, (1-2(35-36), s. 160-171. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3202 (Udostępniono: 2październik2022).