Macioł, S. (2010) „Oferta kształcenia na studiach licencjackich i magisterskich w uczelniach Warszawy i Mazowsza”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, (1-2(35-36), s. 198-223. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3207 (Udostępniono: 25wrzesień2022).