Drogosz-Zabłocka, E. i Minkiewicz, B. (2010) „Potencjalne kwalifikacje absolwentów uczelni Warszawy i Mazowsza”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, (1-2(35-36), s. 224-249. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3208 (Udostępniono: 18styczeń2021).