Romanowska, M. (2010) „Ocena konkurencyjności uczelni Mazowsza na tle polskiego szkolnictwa wyższego”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, (1-2(35-36), s. 250–264. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3210 (Udostępniono: 2 październik 2023).