Romanowska, M. (2010) „Ocena konkurencyjności uczelni Mazowsza na tle polskiego szkolnictwa wyższego”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, (1-2(35-36), s. 250-264. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3210 (Udostępniono: 25wrzesień2022).