Jabłecka, J. (2011) „Małgorzata Dąbrowa-Szefler - dobry człowiek, rzetelny naukowiec”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, (1(37), s. 9–14. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3222 (Udostępniono: 2 grudzień 2023).