Werner, E. (2011) „Absolwent szkoły wyższej - sylwetka w kontekście społecznym”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, (1(37), s. 106-118. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3231 (Udostępniono: 7październik2022).