Maciąg, J. (2011) „Jakość usług edukacyjnych w komunikacji marketingowej szkół wyższych w Polsce”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, (1(37), s. 119–135. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3232 (Udostępniono: 9 grudzień 2023).