Blanc, K. (2011) „Małżonkowie Curie i nagrody Nobla”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, (2(38), s. 10-14. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3241 (Udostępniono: 1październik2022).