Zamojska, D. (2011) „Cezaria Anna Baudouin de Courtenay- -Vasmer-Ehrenkreutz-Jędrzejewiczowa (1885-1967)”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, (2(38), s. 15-25. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3245 (Udostępniono: 18styczeń2021).