Krasowska, H. (2011) „Osiągnięcia Ewy Rzetelskiej-Feleszko (1932-2009) w zakresie światowej slawistyki”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, (2(38), s. 26-34. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3246 (Udostępniono: 18styczeń2021).