Jołkiewicz, D. (2011) „Kobiety w naukach medycznych wczoraj i dziś”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, (2(38), s. 35-47. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3247 (Udostępniono: 18styczeń2021).