Gałkowski, A. (2011) „Kobiety w sferze B+R w Polsce na przykładzie nauk ścisłych i technicznych. Wybrane zagadnienia”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, (2(38), s. 48-55. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3248 (Udostępniono: 18styczeń2021).