Drogosz-Zabłocka, E. (2011) „Kariery akademickie kobiet w naukach technicznych. Przykład Mazowsza”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, (2(38), s. 56-66. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3249 (Udostępniono: 20styczeń2021).